22 januari 2018

Kauw

De kauw is een wettelijke beschermde vogel. Met een afmeting van ca. 33cm is de kauw kleiner dan andere kraaiachtigen, maar beweegt ook sneller. Heeft een zwart kleed, grijze nek en oorstreek, lichte ogen. Loopt met kop knikkend rechtop. De kauw leeft vooral ‘s- winters in zwermen, gezamenlijke zoektochten naar voedsel. Vaak bij kliffen en hoge gebouwen zoals kerktorens. Nestelt in boomholten of in gebouwen (schoorstenen). Leven in paren die een binding aangaan voor het leven. Legt 1 keer per jaar een nest (april/juni) met ca. 5 lichtblauwe eieren. Foerageert op velden en weilanden.

Schade: kauwtjes kunnen gazons en grasvelden compleet ruïneren als ze op zoek zijn naar insectenlarven, vooral engerlingen en emelten.