22 januari 2018

Zwarte Rat

De zwarte rat is met een lengte van 14 tot 23 cm kleiner dan de bruine rat. Is een ‘klimmer’, leeft in gebouwen op hoge droge plaatsen (vlieringen, zolders, pakhuizen e.d.) Hij heeft grote oren. Is een alleseter, weegt 150 tot 250 gram en is na 3 maanden geslachtsrijp. Na een draagtijd van 20 tot 24 dagen werpt ze 6 tot 10 jongen. Gemiddeld 6 worpen per jaar. Heeft een gemiddelde leeftijd van ± 2 jaar, tot maximaal 4 jaar.

Schade: ratten zijn dragers van ziektekiemen en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid (pest, voedselvergiftiging). Consumeren zo’n 15 gram voedsel per dag en bevuilen voedselvoorraden met hun urine en uitwerpselen. Ratten veroorzaken knaagschade aan leidingen en kabels (storingen, kortsluiting), aan wanden en dakbeschot, houten vloeren, isolatiematerialen enz. Eén rattenpaar kan wel 800 nakomelingen voortbrengen.