22 januari 2018

Bruine Rat

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in ons land. Hij komt o.a. voor in gebouwen en kruipruimten, rioleringsstelsels vuilstortplaatsen, slootkanten langs akkers, in ruigten, op plaatsen waar vaak en overmatig wordt gevoerd, op agrarische bedrijven in maiskuilen, stallen, mestputten e.d. De bruine rat is grijsbruin van kleur, buik is lichter, heeft een lengte van 22 tot 30 cm en weegt 450 tot 500 gram. Heeft een lange staart die bijna zijn lichaamslengte heeft (17 tot 23 cm). Is een alleseter die vooral ’s-nachts actief is. De jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp. Na een draagtijd van 21 tot 23 dagen werpt ze 7 tot 10 jongen. Eén vrouwtje kan tot wel 15 worpen komen.

Schade: als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyfus). Ratten kunnen veeziekten verspreiden, zoals: varkenspest, vogelpest, trichinosis, e.a. Een rat eet 15 tot 20 gram per dag. Ratten bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine. Veroorzaken knaagschade aan o.m. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en kabels (storing kortsluiting) en aan allerlei isolatiematerialen.

Bruine rat